Autumn View Toward Muldrow

Autumn View Toward Muldrow

Denali National Park

Photo © copyright by Ed Fuhr.